Записване на УСУ върху DVD

Ако вече сте изтеглили ISO образа на една от версиите на УСУ, може да го запишете на DVD носител, като следвате инструкциите по-долу.

за Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista: Infra Recorder
 1. Изтеглете и инсталирайте Infra Recorder, свободна програма за записване на дискове.
 2. Сложете празен DVD носител в устройството, и изберете “Do nothing” или “Cancel” ако се покаже прозореца Autorun.
 3. Пуснете си Infra Recorder и цъкнете бутона “Write Image” в основния прозорец.
  * Може да изберете и “Запис на образ…” от менюто “Действие”.
 4. Изберете ISO изображението на УСУ, което сте свалили, и щракнете “Open”.
 5. В следващия прозорец, щракнете “ОК”.
за Windows 7
 1. Щракнете с десен бутон на мишката върху сваления ISO файл, и изберете “Burn disc image”.
 2. В отворилият се прозорец, изберете записвачката, и щракнете бутона “Burn”.
за Linux
 • Ако използвате GNOME работна среда, стартирайте програмата за запис на дискове Brasero, цъкнете бутона “Запис на образ”, в следващият прозорец изберете ISO файла, и накрая щракнете бутона “Запис”.
 • Ако използвате KDE работна среда, стартирайте програмата за запис K3b, от менюто “Инструменти” щракнете върху “Запис на образ”, в следващият прозорец, в “Записван образ” изберете ISO файла на УСУ, и накрая щракнете бутона “Начало”

След като запишете диска, рестартирайте компютъра. За да може да се зареди УСУ, трябва в BIOS-а компютъра ви да е активирана опцията за зареждане първо от CD/DVD.
Повечето компютри са предварително настроени така, но ако при вас не е така, проверете в инструкциите за BIOS-a ви.

preload preload preload