Подкрепете ни

Ако вярвате в предимствата на софтуера със свободен код и притежавате необходимият финансов ресурс и желание – подкрепете ни! Макар дискът и съдържанието му да са напълно свободни за сваляне и използване, ние влагаме в него много от нашето време и усилия. Вашите средства може да бъдат от полза за по-широкото популяризиране на този проект, за развитие на идеите, заложени в него, за поддръжката му. Начините, по-които може да направите това са:

Също така, може да ни подкрепите и по други начини.

[:]

preload preload preload