Epay.bg Дарение

Благодарим Ви, че проявихте интерес към възможността да ни подкрепите чрез Epay.bg!

Избирайки една от посочените по-долу суми, Вие ще бъдете пренасочени към вашата Epay.bg регистрация, откъдето ще трябва да потвърдите дарението.
Моля изберете една от посочените суми:

1 лв.

5 лв.

10 лв.

15 лв.

20 лв.

50 лв.

Още веднъж Ви благодарим за гласуваното доверие и изявеното желание да подпомогнете развитието на УСУ по този начин!
[:]

preload preload preload