Дарение по банков път

Благодарим Ви, че проявихте интерес към възможността да ни подкрепите чрез дарение по банков път!

Данните, които следва да използвате при извършване на превод са:

Лице: Светослав Стефанов
Банка: Банка ДСK, клон Видин
IBAN: BG31STSA93000003028163
BIC: STSABGSF
Основание за превода:
УСУ

Още веднъж Ви благодарим за гласуваното доверие и изявеното желание да подпомогнете развитието на УСУ по този начин!
[:]

preload preload preload