Изтегляне на УСУ Мини

Информация Връзки за изтегляне
ВЕРСИЯ 9.3 Мини
ИЗДАНИЕ 32-битово
РАБОТНА СРЕДА KDE
НОСИТЕЛ DVD
РАЗМЕР 1.4 GB
Md5 СУМА 19dded8b7af5f0247f236130da3efaed
sourceforge.net
Информация Връзки за изтегляне
ВЕРСИЯ 9.3 Мини
ИЗДАНИЕ 64-битово
РАБОТНА СРЕДА KDE
НОСИТЕЛ DVD
РАЗМЕР 1.5 GB
Md5 СУМА 9357a81e080dcb6a34bc8e47f6bd66f5
sourceforge.net

Препоръчително да направите MD5 проверка на ISO файла след изтеглянето. След това имате три възможности:

Запишете УСУ на DVD носител и го изпробвайте от него
Създайте си зареждаща флашка с УСУ и го изпробвайте от нея
Инсталирайте УСУ вътре в Windows – без нужда от форматиране на дялове

Други версии:

preload preload preload